شفت ایندیزیت 8 کیلویی بلبرینگ 4 و 5-ITEM CODE BR1026